PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „ARUS” Sp. z o.o.

Wersje językowe:

plen
 •  
 •  
 •  
 •  

Zabudowa mieszkaniowa

 • Zespół budynków mieszkalnych w Toruniu przy ul. Okólnej dla TTBS
 • Zespół budynków mieszkalnych w Toruniu przy ul. Podgórskiej dla TTBS
 • Zespół budynków mieszkalnych w Toruniu przy ul. Armii Ludowej dla TTBS
 • Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Bydgoszczy przy ul. Karolewskiej
 • Budynki mieszkalne, wielorodzinne w Bydgoszczy przy ulicach Biziela 19, Gersona róg Grobla, Gołębiej 5, Piłsudskiego róg Swobodna, Kościuszki15, Kcyńskiej, Strzeleckiej, Nowodworskiej, Gnieźnieńskiej, Olimpijczyków, Staroszkolnej
 • 2 budynki mieszkalne wielorodzinne we Włocławku przy ul. Promiennej
 • Budynki mieszkalne jednorodzinne, zlokalizowane w Bydgoszczy, Fordonie, Osielsku, Gdańsku - Osowa, Barcinie
 • Zespół 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnym garażem w Warszawie przy ulicy Maszynowej
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne w Chełmnie przy ul. Polnej
 • Budynki mieszkalne z wbudowanymi garażami w Szubinie przy ul. Dąbrowskiego
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami w podziemiu w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 43b
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny z wbudowanymi garażami nr r w Szubinie przy ul. Bema
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z garażami i parkingami przy ul. Traugutta 24 w Bydgoszczy
 • 2 budynki mieszkalne wielorodzinne z pawilonem handlowo – usługowym w Bydgoszczy przy ul. Twardzickiego, Sucharskiego
 • Budynek mieszkalny w Inowrocławiu przy ul. Św.Ducha
 • Budynek mieszkalny z wbudowanymi usługami we Włocławku przy ul. Królewieckiej i Zduńskiej
 • Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Toruniu przy ul. Okólnej
 • Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Toruniu przy ul. Podgórskiej
 • budynek mieszkalny w Bydgoszczy przy ul. Elbląskiej
 • zespół budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi przy ul. Aleja 800-lecia Inowrocławia w Inowrocławiu
 • domek jednorodzinny w Gdyni przy ul. Paderewskiego
 • domek jednorodzinny w Bydgoszczy przy ul. Strzeleckiej
 • domek jednorodzinny w Bydgoszczy przy ul. Kruczej
 • zabudowa mieszkaniowa w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Wszystkie prawa zastrzeżone: Pracownia Architektoniczna „Arus” Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie: ic.online

NIP: 554-030-79-28 REGON: 002482351
KRS: 0000185317 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 52 800 zł całkowicie opłacony
Polityka cookies
Polityka bezpeczeństwa - RODO