'ARUS' Ltd. ARCHITECTURAL STUDIO

Language versions:

plen
 • Arus - Stadion Zawiszy 
 • Arus - Stadion Zawiszy 
 • Arus - Stadion Zawiszy 
 •  

Contact details

Pracownia Architektoniczna „ARUS”
Spółka z o.o.

ul. Pestalozziego 6/18
85-095 Bydgoszcz

tel. (52) 323-41-00
fax (52) 323-41-20

pracownia@arus.com.pl

www.arus.com.plPolityka bezpieczeństwa - RODO

Korzystanie z naszej strony internetowej jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli dane pobierane są automatycznie podczas odwiedzin naszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Dz. U. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) dalej RODO informuję, że:

 • 1) Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Pracownia Architektoniczna „ARUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 095) Bydgoszcz przy ul. Pestalozziego 6/18, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000181753, NIP 554-030-79-208, REGON 002482351
 • 2) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na e-mail: pracownia@arus.com.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. (52)323-41-00.
 • 3) Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na zapytanie, złożenia oferty, zawarcia umowy na prace projektowe, trwania procesu projektowania.
 • 4) Odbiorcą Pana / Pani danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, członkowie zarządu oraz pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 • 5) Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji.
 • 6) Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielenia informacji / złożenia oferty/podpisania umowy jak również trwania procesu projektowania, okres realizacji obiektu i oddania do użytkowania oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji projektowej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 7) Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 8) Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan / Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana / Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • 9) Udostępnienie przez Pana / Panią, a tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
 • 10) Jako jednostka świadoma odpowiedzialności w ramach obowiązków i oferowanych przez nas usług oraz strony www nie wykorzystujemy profilowania osób odwiedzających naszą stronę.

All rights reserved: 'Arus' Ltd. Architectural Studio

Designed by: ic.online

Tax Identification Number: 554-030-79-28 National Business Registry Number: 002482351
KRS: 0000185317 District Court in Bydgoszcz XVIII Economic Department of National Court Register
Initial capital: 52 800 PLN fully paid
Polityka cookies
Polityka bezpeczeństwa - RODO