'ARUS' Ltd. ARCHITECTURAL STUDIO

Language versions:

plen
  •  
  •  
  •  
  •  

Contact form

* - required data to be filled in.

* Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pracownię Architektoniczną „ARUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Pestalozziego 6/18 moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, tj. imienia i nazwiska, firmy, numeru telefonu i adresu e-mail

  • Pokaż pełną treść zgody
    • Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych będzie łączyło się z wysyłką na podany przeze mnie adres e-maila odpowiedzi na zapytanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie głównej w „Polityce bezpieczeństwa” i ją akceptuję


All rights reserved: 'Arus' Ltd. Architectural Studio

Designed by: ic.online

Tax Identification Number: 554-030-79-28 National Business Registry Number: 002482351
KRS: 0000185317 District Court in Bydgoszcz XVIII Economic Department of National Court Register
Initial capital: 52 800 PLN fully paid
Polityka cookies
Polityka bezpeczeństwa - RODO